biteviye

[bi'teviye]
zf. 连续地, 不间断地: Rica ederim, biteviye gidelim, ne çok ağır, ne çok hızlı! 咱们一直走下去吧, 别太慢, 也别太快。

Türkçe-Çince Sözlük. 2014.

Look at other dictionaries:

 • biteviye — zf. Tekdüze Bunun intikamını şimdi, tek gözüyle biteviye kuş peşinde dolaşarak çıkarıyordu. R. H. Karay …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • BİTEVÎ — (Biteviye) t. Sürekli, durmadan. * Bütün yekpare …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • tekdüze — sf. 1) Değişmeksizin, düzenli, aynı biçimde tekrarlanan, sürüp giden, tek örnek, muttarit, yeknesak, biteviye, monoton Geçmişe ait kişiler, olaylar bu tekdüze yaşam içinde renkli bir rüya hüviyeti alabilirler. H. Taner 2) zf. Değişmeyerek, aynı… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • fasılasız — sf. 1) Kesintisiz 2) zf. Durmadan, ara vermeden, biteviye Biraz durursa yere yıkılacağını sanarak fasılasız yürüyordu. P. Safa …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • muttasıl — sf., esk., Ar. muttaṣil 1) Bitişik, yan yana olan 2) zf. Aralık vermeden, aralıksız, durmadan, biteviye Tokmak muttasıl dövülüyor. R. H. Karay …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • mütemadiyen — zf., Ar. mutemādiyen Ara vermeden, sürekli olarak, biteviye Mütemadiyen vahşilerden, korsanlardan bahsettik. S. F. Abasıyanık …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • piti piti — zf. Zorlukla, yavaş yavaş (adım atmak) Başını biteviye sağa sola titreterek küçücük adımlarla, piti piti uzaklaştı. H. Taner …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • mutarriden — (A.) [ ادﺮﻄﻡ ] biteviye …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

 • MÜTEKATTI' — (Kat . dan) Kesik. Biteviye olmayan …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • TAMAM-I ITTIRAD-I AHVAL — Bir kimsede var olan huy ve hasletlerin sekteye uğramadan biteviye devam etmesi, her zaman aynı durumu göstermesi …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • YEKNESAK — Devamlı aynı halde olan. Biteviye. Değişmez bir hal.(Yeknesak istirahat döşeğindeki hayat, hayr ı mahz olan vücuddan ziyade şerr i mahz olan ademe yakındır ve ona gider. L …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.